Bewindvoering

Soms is schuldhulpverlening aan een klant ontoereikend om de schulden weg te werken. Het kan ook zijn dat in de schuldregeling van het traject schuldeisers niet akkoord gaan, of dat de klant zich niet aan de verplichtingen houdt. Als het tot dan gespaarde saldo na verdeling onder de schuldeisers ontoereikend blijkt, is bewindvoering aan de orde: een tweede kans voor zowel particulieren als ondernemers op een schone lei.

HoKa-Administraties kan de taak van bewindvoerder op zich nemen. De diensten die verleend worden in de bewindvoering zijn: inventarisatie van de schulden, vaststellen van het vrij te laten bedrag, beheer van de boedel, toezicht op de te leveren boedelbijdrage, controle van de inkomsten en controle op het nakomen van verplichtingen. Indien HoKa-Administraties de schuldhulp al verleenden, is het logisch en wenselijk dat deze ook de partij blijft bij de bewindvoering. Als bewindvoerder is HoKa-Administraties een onafhankelijk toezichthouder en wordt er periodiek schriftelijk verslag bij de kantonrechter uitgebracht. Tevens vertegenwoordigd HoKa-Administraties de schuldeisers met wie contact onderhouden wordt. Voor vorderingen in de schuldsanering kunnen schuldeisers contact opnemen met het kantongerecht.

Particulieren met problematische schulden kunnen er ook voor kiezen om de procedures door een bewindvoerder te laten voeren. Dit kan gemeenten veel tijd en geld schelen. De bewindvoerder vraagt voor de procedure een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Alleen de eigen bijdrage wordt in rekening gebracht bij de gemeente. Hierover kan HoKa-Administraties u vrijblijvend informeren.