Budgetbeheer

Een belangrijk instrument in de steun aan klanten bij het oplossen van problematische schulden en bij het voorkomen van erger, is budgetbeheer. Budgetbeheer kan voorkomen dat schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. In dit preventieve en curatieve budgetbeheer heeft HoKa-Administraties deskundigheid opgebouwd. Het huishoudboekje van de klant is de kern en in samenspraak met een budgetcoach wordt dit huishoudboekje opgesteld en bijgehouden.

Het budgetbeheer omvat alle activiteiten voor het beheer van het inkomen van de klant. Na verwijzing voor budgetbeheer door een gemeentelijke sociale dienst, kredietbank of instantie, gaat HoKa-Administraties aan de slag met de schuldsanering. In samenspraak met de klant zal een budgetplan opgesteld worden om het budgetbeheer uit te voeren.

Met het budgetbeheer van HoKa-Administraties wordt geholpen om de kans op een geslaagde schuldregeling te vergroten en daarmee wordt het belang van de klant gediend. Schuldeisers kunnen verzekerd zijn van doorbetaling van lopende termijnen. Kosten voor budgetbeheer worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente via bijzondere bijstand.

In het heronderzoek – dat eens per jaar wordt uitgevoerd – wordt het inkomen van de klant opnieuw getoetst. Daaruit resulteert de aflossingscapaciteit. Naar aanleiding van het heronderzoek ontvangen de schuldeisers een deel van de aflossing.