Jaarrekening

Uiterlijk 1 mei wilt u uw jaarrekening deponeren, maar het liefst nog eerder. Daarnaast streeft u naar het verwerven van een accountantsverklaring zonder veel extra inspanning. Ook hiervoor bent u bij HoKa-Administraties aan het juiste adres.
Op basis van de door u verstrekte gegevens wordt de jaarrekening voor u samengesteld conform de vereiste regelgeving. Hierdoor ontstaat er een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf en stelt HoKa-Administraties in korte tijd een gedetailleerd rapport op, op basis van het jaarverslag, de balans en resultatenrekening, toelichtingen en het kasstroomoverzicht.
Het verzamelen, rangschikken en samenvatten van de financiële informatie geeft u inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Dit zorgt ervoor dat u de situatie kunt vergelijken met het budget over het afgelopen jaar. Op basis hiervan kunt u een prognose maken voor het komende jaar.

De jaarrekening is uiteraard niet het sluitstuk of einddoel van een boekjaar. Het is de basis om de financiële huishouding en prestaties in kaart te brengen, om uw fiscale positie te optimaliseren en om onnodige risico’s terug te dringen.
Het doel van de jaarrekening is om een stuurmiddel te zijn voor het aanbrengen van verbeteringen. Desgewenst wordt de jaarrekening met u besproken en zal er advies gegeven worden over eventuele investeringen en bezuinigingen.

Bij veel ondernemingen – waaronder het kleinbedrijf – verschuift de aandacht van de jaarrapportage naar recentere tussentijdse rapportages. Voor kleinere bedrijven zijn tussentijdse wijzigingen in de bedrijfsvoering soms belangrijk en zo kunt u ook tussentijds de administratie screenen en up-to-date houden. Op basis hiervan kunt u in de loop van het jaar uw bedrijfsvoering aanpassen. Een bijkomend voordeel is dat de jaarrapportage op deze manier minder tijd gaat kosten. Ook krijg u extra informatie door het te vergelijken met periodecijfers van het vorig boekjaar of met de begroting en bouwt u jaaroverzichten op met alle periodes in één duidelijk overzicht.
Voor accountants- en administratiekantoren is het tussentijds rapport een nuttig instrument om in overleg met de klant tussentijds bij te sturen. Het kan een basis zijn bij periodieke adviesgesprekken.